Category Archives: Uncategorized

Test 1

โฮมพังงาเกสเฮ้าเป็นเกสเฮ้าเล็ก  ๆที่ตั้งอยู่ใจกลางเมืองพังงา โอบหุ้มด้วยภูเขาที่รายล้อมรอบทำให้เห็นบรรยากาศยามเช้าที่เคล้าด้วยสายหมอกยามเช้าแทบจะทุกวันหากอากาศเป็นใจ

Leave a comment